Szkoła średnia to nie przelewki. Młodzież rozpoczynający w nim naukę są u progu dorosłości. Decyzja związana z właściwym wyborem szkoły średniej może rzutować na całe życie(a). Biorąc pod uwagę kondycję polskiej(go) edukacji coraz liczniej opiekunowie decydują się na umieszczenie swoich dzieci do prywatnych szkół(ach). W związku z tym, warto zastanowić się co oferują licea prywatne. Gdańsk, Kraków, Wrocław, ale też mniejsze miejscowości cechują się sporym i różnorodnym wyborem.

Przewagi prywatnych liceów nad publicznymi

Prywatne nauczanie ma się nad Wisłą coraz lepiej. Jest to efektem co najmniej kilku czynników. Jednym z nich jest niedofinansowanie sektora publicznego przez państwo. Można się również spotkać z twierdzeniem, że poziom edukacji w szkołach publicznych stale spada. Licea prywatne przez wzgląd na swoją finansową niezależność od rządowych dotacji mogą pozwolić sobie na pokonanie tych problemów. Przeważnie wbrew panującym(ch) stereotypom(ów) narzucają wysoki standard edukacji. Nacisk w tego typu szkołach kładziony jest przede wszystkim na naukę języków obcych i systematyczny rozwój nastolatka. Prywatne liceum w Gdańsku często ma do dyspozycji nowoczesne(ych) pomocy naukowych. Ponadto kadra nauczycielski(a) składa się doświadczonych wychowawców o rozległej wiedzy i szerokim spojrzeniu. Zamknięta rekrutacja(i) powoduje, że liczba uczniów jest limitowana, co też może nieść z sobą korzystne efekty. Dzięki temu, nauczyciel może poświęcić każdemu studentowi więcej czasu na indywidualne konsultacje.

W zasadzie jedynym(ą) wadą liceów prywatnych są ich koszty. Wynika z tego, że nie każdego rodzica stać na pokrycie czesnego. Należy tu jednak dodać, że w wielu szkół(ach) opłacenie czesnego uwzględnia różne wyjazdy, wyjścia do kin, muzeów lub teatrów. 

Co oferują prywatne licea

Poprzez rosnącą(ej) konkurencję(i) na rynku, licea prywatne starają się aby prześcigać się w proponowanych młodym ludziom i ich opiekunom udogodnieniach. Jest to korzystne zjawisko z perspektywy zainteresowanych.

Prywatne szkoły prezentują się jako instytucje stawiające na bliskie stosunki międzyludzkie – na pracę grupową a także samodzielną. Dzięki stosunkowo niewielkim klasom, nastolatkowi dedykuje się więcej czasu poprawiając jego mocne strony i zmniejszając jego mankamenty. Tego typu spojrzenie pozwala na ułatwienie w odnalezieniu zainteresowań i predyspozycji nastolatka. Wsparcie w rozwoju daje w efekcie mocne przygotowanie do wejścia w dorosłość oraz na rynek zawodowy.

Poza tym spory nacisk kładzie się na prowadzenie różnego typu warsztatów, spotkań z ciekawymi osobami jak również zajęć praktycznych. Dzięki takim rozwiązaniom młody człowiek ma szansę zdobyć wiedzę nie jedynie teoretyczną, ale także użyteczną. Ponadto coraz więcej szkół nawiązuje współpracę z uniwersytetami. Otrzymują dzięki temu wsparcie od najlepszych specjalistów w danych przedmiotach.

Jak zapisać dziecko do prywatnego liceum?

Wybierając tego typu liceum w pierwszej kolejności należy brać pod uwagę zainteresowania ucznia, a także wymagania, które przed sobą stawia. Warto przed podjęciem finalnej(go) wyboru poświęcić jakiś czas na zastanowieniu się nad przyszłością. Zdefiniowany i wiedzący czego chce uczeń dzięki odpowiedniemu wsparciu opiekunów i nauczycieli może osiągnąć więcej. Aplikacja do prywatnego liceum zaczyna się od kontaktu z sekretariatem, potem ma miejsce indywidualna(ej) rozmowy rodziców i kandydata z przedstawicielstwem placówki. Na podstawie tego typu wywiadu środowiskowego najczęściej podejmowana jest decyzja o kwalifikacji ucznia do kolejnych etapów rekrutacji. Podsumowując – warto być świadomym jakie wartości przyświecają liceum i upewnić się, że uzupełniają się z celami ucznia i jego rodziców.