Dziecko to istota bardzo delikatna i podatna na wpływy innych. Proces emocjonalno – intelektualnego rozpoczyna się już niemal po przyjściu na świat. Podczas rozwijania się dziecka, ważne jest, aby poznawał on różnorodne sposoby spędzania wolnego czasu i sposoby przyswajania wiedzy. Jedną z tych form jest właśnie zabawa. Ukształtowanym ludziom często przypomina ona z nieograniczoną obowiązkami swobodą, ale dobrze spojrzeć na to z innej punktu widzenia – dziecko dzięki zabawie uczy się nie tylko nową wiedzę i umiejętności,ale także również współpracy w grupie i otaczającego go świata.

Czym jest pedagogika zabawy?

Dziecka nie trzeba długo przekonywać do zabawy, ponieważ natychmiast kojarzy mu się to z przyjemnością i czymś miłym. Dlatego używanie zabawy do edukowania jest najlepszą drogą, aby zwrócić skupienie. Pedagogika zabawy to sposób nauczania, która opiera się przede wszystkim na tym, by dziecko czuło się dobrze oraz komfortowo podczas zabaw grupowych. Głównym celem pedagogiki zabawy jest to, żeby dzieci miały okazję rozwijania siebie i swoich pasji w poczuciu wzajemnego zaufania i tolerancji. Nie ważne jest, kto jest w jakim wieku i co potrafi, nadrzędnym celem jest to, by tworzyć pozytywne relacje z innymi i czuć się dobrze.

Kluczowe zasady pedagogiki zabawy

Zasady którymi kieruje się pedagogika zabawy są łatwe do zrozumienia i wszystkie są ściśle związane ze sposobem działania tego sposobu. Chodzi przede wszystkim o:

brak współzawodnictwa – chodzi o to, by pomiędzy członkami grupy nawiązała się współpraca oraz chęć wzajemnego wspierania się. Nie mamy tutaj zwycięzców czy przegranych, każdy działa tak, jak potrafi najlepiej i to jest najistotniejsze

wyrażania siebie i swoich emocji – to niezwykle ważna zdolność, której w dzisiejszym świecie często brakuje. Najistotniejsze, żeby nie wstydzić się siebie i swoich emocji oraz jednoczesne zrozumienie uczuć drugiego człowieka

swoboda działania – nie ma nakazów i zakazów, można zachęcać, jednak ostatnia decyzja zawsze jest po stronie dziecka.

W jakich miejscach możemy się spodziewać stosowania metody pedagogiki zabawy?

Obecnie przeważająca większość przedszkoli i szkół w dużych miastach wykorzystuje pedagogikę zabawy. Przedszkole integracyjne w Toruniu, albo w takich miastach jak Wrocław czy Katowice, to miejsca, z których ofertą warto się zapoznać, jeśli chcemy, aby nasze dziecko było kształcone zgodnie z zasadami pedagogiki zabawy.